* Elfjuli boodschap van het OVV

7 juli 2014

Elf juli boodschap 2014 van het OVV

Op 11 juli viert Vlaanderen viert feest omdat de Vlaamse burgers 712 jaar geleden met succes gestreden hebben voor zelfbeschikkingsrecht en voor het overleven van hun taal en cultuur. Na de overwinning van 1302 volgden nog vele tegenslagen, maar Vlaanderen hield stand en na elke nederlaag volgde een heropstanding. Vlaanderen blijft geloven dat de democratie, de wil van het volk uiteindelijk zal zegevieren.
Vier jaar geleden dachten we dat het Vlaamse volk zijn verlangen naar zelfbeschikking duidelijk en democratisch had uitgesproken. Maar het was niet duidelijk genoeg en Vlaanderen moest opnieuw een vernederende en schadelijke staatshervorming slikken. Zal de democratie nu overwinnen? Of zullen gevestigde ondemocratische machten nogmaals hun wil kunnen opleggen?

Het OVV roept alle Vlaamse verkozenen op om
regeringen te vormen op basis van de wil van de Vlaamse kiezer
overal waar nodig de essentiële Vlaamse rechten te verdedigen en daarbij de eigen partijbelangen opzij te zetten;
de onaantastbaarheid van ons grondgebied te vrijwaren en elke inmenging van de andere Gewesten en Gemeenschappen in Vlaanderen te weren;
eenzijdige voorrechten voor Franstaligen in Vlaanderen af te schaffen;
verder te werken aan de uitbouw van zelfbestuur, met communautarisering van de volledige sociale zekerheid, en van politieke en financiële responsabilisering van Vlaanderen;
enerzijds een gezond financieel beleid te voeren en de gemaakte besparingen te gebruiken om de vele Vlaamse noden in scholen, gehandicaptenzorg, bejaardenzorg, enz. te lenigen en anderzijds de geldtransfers naat het Waals en Brussels Gewest af te bouwen;
eventuele overschotten niet te verkwisten om wanbeheer van anderen te belonen;
onze cultuur en het Nederlandstalige karakter van alle Vlaamse gemeenten te vrijwaren;
de kwaliteit, de uitstraling en het Nederlandstalig karakter van ons onderwijs op elk niveau veilig te stellen.

Namens het Dagelijks Bestuur van het OVV
Robrecht Vermeulen
voorzitter