* Persmededeling van de Vlaamse Volksbeweging naar aanleiding van de septemberverklaring van de Vlaamse regering

Persmededeling van de Vlaamse Volksbeweging naar aanleiding
van de septemberverklaring van de Vlaamse regering
De Vlaamse Volksbeweging neemt met genoegen kennis van de inspanningen van de Vlaamse regering om de begroting 2015 in evenwicht af te ronden. Deze politiek verhindert dat schulden van het huidige beleid naar de volgende generaties worden doorgeschoven.

Met de 6de staats(mis)vorming echter werden onvoldoende financiële middelen naar Vlaanderen overgemaakt voor het financieren van de overgedragen bevoegdheden.
De saneringsbijdrage die de federale overheid voor 2015 Vlaanderen oplegt betekent een te kort van 755 miljoen € dat Vlaanderen moet bijpassen.

De Vlaamse Volksbeweging betreurt dat de dienstverlening voor de gezinnen, cultuur- en sportverenigingen en onderwijs wordt afgebouwd, zelfs duurder wordt gemaakt.

De Vlaamse Volksbeweging stelt vast dat deze financiële aderlating en het afbouwen van de dienstverlening helemaal niet aan de orde zou zijn indien er een einde gemaakt wordt aan de jaarlijkse overdracht van 16 miljard € aan Brussel en Wallonië zonder controle noch resultaatsverbintenis en er enkel toe gericht is een politiek systeem in stand te houden dat niet in staat is, en nooit in staat zal zijn, de eigen politieke beslissingen te financieren.

De Vlaamse Volksbeweging aanvaardt niet dat Vlaanderen welzijn en welvaart moet inleveren om de financiële, administratieve en politieke voorrechten van de Franstaligen blijvend te ondergaan.

De Vlaamse Volksbeweging roept de federale onderhandelaars op geen regeerakkoord af te sluiten die deze financiële transfers naar Brussel en Wallonië in stand houden en zelfs opdrijven.

De Vlaamse Volksbeweging roept de Vlaamse federale Kamerleden op geen medewerking te verlenen aan de uitvoering van de 6de staats(mis)vorming en daagt hen uit op te komen voor de belangen van hun gewest en hun gemeenschap en de kiezers aan wie ze verantwoording verschuldigd zijn, zoals hun Franstalige homoniemen doen voor hun gewest en gemeenschap
Bart DE VALCK
Willy DE WAELE
Voorzitter
Politiek secretaris