* AK-VSZ : De transfers volgens een Waalse bron

“Zonder de Vlaamse transfers verliest elke Waal 167 euro per maand.”
Zo citeert Christophe Deborsu Elio Di Rupo, die recent de studenten aan de Naamse universiteit toesprak (De Standaard, 27.11.14).
Dat cijfer is interessant omdat het toelaat de geldtransfers uit Vlaanderen naar Wallonië te berekenen.
De eerste stap is het transfer per Waal per jaar: 2.004 euro.
De tweede stap is de berekening van het totale getransfereerde bedrag naar Wallonië per jaar; daarvoor gebruiken we de bevolkingscijfers van 1 januari 2014: 3.576.325 inwoners in het Waalse Gewest (De Standaard, 18.07.14). Zo komen we tot een geldtransfer van 7,166 miljard euro uit Vlaanderen naar Wallonië per jaar.

Zowel VIVES als N-VA berekenden de geldtransfers van Vlaanderen naar Wallonië via de drie klassieke kanalen: de sociale zekerheid, de federale begroting en de bijzondere financieringswet, respectievelijk voor de jaren 2009 en 2010.
VIVES kwam voor 2009 uit op 5,795 en N-VA voor 2010 op 6,700 miljard euro (Studiegroep AK-VSZ: Uw Vlaamse sociale zekerheid na de zesde staatshervorming?; april 2014, p. 32: zie http://www.akvsz.org).
Het cijfer vermeld door Deborsu, die Di Rupo citeert, wijst dus op een nog groter transfer.

Noteer dat in deze discussie het transfer van Vlaanderen naar Brussel niet besproken wordt: het totale transfer uit Vlaanderen via de drie vermelde kanalen is dus nóg groter dan de hier vermelde cijfers. Bovendien zijn de transfers via de afbetaling van de intrestlasten op de federale overheidsschuld niet in deze cijfers begrepen.

Studiegroep AK-VSZ

Zie ook VIVES-briefing van 29 november 2014
“Publieke transfers tussen de Belgische gewesten 2007-2011” http://feb.kuleuven.be/VIVES/publicaties/briefings/vivesbriefings29nov2014