* Willy De Waele verkozen tot voorzitter van het OVV

Willy De Waele

voorzitter Willy De Waele

In opvolging van Robrecht VERMEULEN, statutair niet meer verkiesbaar, heeft het Algemeen Bestuur van het Overlegcentrum van de Vlaamse Verenigingen, Willy DE WAELE, politiek secretaris van de Vlaamse Volksbeweging en ereburgemeester van de gemeente Lennik tot voorzitter verkozen.
De nieuwe voorzitter heeft van het Algemeen Bestuur mandaat gekregen om:
Een politieke onderbouwde visie uit te werken met de nadruk op de mogelijkheden van een autonoom Vlaanderen;
Nauwe contacten te onderhouden met de Vlaamse regering;
De Vlaamse federale volksvertegenwoordiging op te roepen geen medewerking te verlenen aan de uitvoering van de 6de staats(mis)vorming;
De aangesloten verenigingen en hun leden intensief te informeren en nauw te betrekken bij de besluitvorming van het OVV;
Te Mechelen, 19 januari 2015