* Willy De Waele verkozen tot voorzitter van het OVV

Willy De Waele

voorzitter Willy De Waele

In opvolging van Robrecht VERMEULEN, statutair niet meer verkiesbaar, heeft het Algemeen Bestuur van het Overlegcentrum van de Vlaamse Verenigingen, Willy DE WAELE, politiek secretaris van de Vlaamse Volksbeweging en ereburgemeester van de gemeente Lennik tot voorzitter verkozen.
De nieuwe voorzitter heeft van het Algemeen Bestuur mandaat gekregen om:
Een politieke onderbouwde visie uit te werken met de nadruk op de mogelijkheden van een autonoom Vlaanderen;
Nauwe contacten te onderhouden met de Vlaamse regering;
De Vlaamse federale volksvertegenwoordiging op te roepen geen medewerking te verlenen aan de uitvoering van de 6de staats(mis)vorming;
De aangesloten verenigingen en hun leden intensief te informeren en nauw te betrekken bij de besluitvorming van het OVV;
Te Mechelen, 19 januari 2015

One thought on “* Willy De Waele verkozen tot voorzitter van het OVV

  1. Zal me steeds de vraag blijven stellen: hoe kan De Waele zich verder binnen de OVLD goed blijven voelen? Na jaren van liberaal geleuter, van onbehoorlijk bestuur, van oikofobie tgo haar Vlaamse identiteit , tgo eigen liberale inzichten (verloochening van de waardevolle “Burgermanifesten” 1&2), van conservatieve, krampachtige & vooral opportunistische, unitaire én royalistische reflexen, heeft de OVLD zich vandaag misschien wel een sterker Vlaamse imago aangemeten, de vraag blijft evenwel of dit zich ook na 2019 zal verderzetten. Met NV-A aan het politieke roer beseffen een steeds groeiend aantal Vlamingen wél hoe ons Gewest alle open kansen zal krijgen – wars van elke opportunistische reflex om eerst en vooral “aan de macht te blijven” . Mocht De Wael voor de enige échte Vlaamse partij willen kiezen, dan zou dit zijn mooiste, meest consequente Vlaamse-liberale reflex worden. Velen zullen hem dit beslist in dank afnemen. Vraag 2: hoe zal de houding van De Wael zijn tgo de herziening van GW’s artikelen 95 – 135 in 2019, rekening houdende met het feit dat vele prominenten binnen OVLD mordicus zullen vasthouden aan de “unitaire configuratie”. Sommigen onder hen zullen dan ook (hoogstwaarschijnlijk) een herziening van vermelde GW’s-artikelen als “een brug té ver beschouwen. De houding van OVLD zal dermate afhangen van een mogelijke deelname aan de macht na de verkiezingen van 2019 (postjes!) dat zij haar houding heel waarschijnlijk hierop dreigt af te wegen: van opportunisme gesproken… . De Waeles naam-, partij- en geestes(?)genoot lijkt (vandaag!) goed op weg om NV-A ook in deze loyaal te volgen, tenminste als bewezen wordt dat hij zijn windhaangedrag voor goed heeft laten varen… . That’s indeed a really true political question… .

Reacties zijn gesloten.