* Taalgebruik in het Hoger Onderwijs

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Voor het standpunt van KANTL inzake taalgebruik in het hoger onderwijs klik hier
KANTL-colloquium “De positie van het Nederlands in het hoger onderwijs” op donderdag 10 december 2015 in het Academiegebouw, Koningstraat 18 te Gent.
Voor het programma en inschrijving klik hier