One thought on “* De vlucht naar Europa

  1. Deze compilatie van elementen die alle terug te vinden zijn in tal van media (Le Point, Valeurs Actuelles, Le Figaro en enkele Vlaamse zgz kwaliteitsmedia(?) zoals dS en De Tijd, Knack, Trends), brengt ons weliswaar geen stap verder. Wat prof. Vermeersch en oud-minister Bossuyt beweren stond eveneens enkele maanden geleden in de focus. Dat zo’n columns wijd verspreid worden, is enkel maar toe te juichen alleen al omdat zo de mond gesnoerd wordt van al die
    Links/Groene zgz elitaire correcte denkers die hun kop in het zand steken als het over de zware, onhoudbare kost gaat die deze asieltsunami voor ons landje met zich meebrengt. Te meer dat geen enkele van die betweterige nefaste populisten ook maar êén asielzoeker thuis heeft opgenomen maar voortdurend (loze) pogingen onderneemt om ons hierbij een schuldgevoel aan te praten. Begov Michel, met Francken voorop (en BDW die als schaduwminister orde op zaken wenst te houden!) zijn we goed op weg om tegemoet te komen aan wat van ons allen wordt gevraagd/geëist. Maar meer kan het niet worden, dit laten onze povere staatsfinanciën helemaal niet toe. Over de bijkomende maatschappelijke lasten die zo’n tsunami veroorzaakt, is ook al omstandig bericht en kunnen we berichten hierover dagelijks uitvoerig terugvinden in vernoemde media… .

Reacties zijn gesloten.