* De vloek van het Engelstalig onderwijs

Met een artikel in “Trouw” berispt de Nederlandse filosofie-professor Ger Groot het bestuur van de Nederlandse universiteiten.
Vlaamse universiteiten zijn ook reeds ver gevorderd op dit onzalige pad.
Voor het volledig artikel klik hier