* Verengelsing aan de Universiteit ?

Debat over verengelsing van het hoger onderwijs dat op 7 maart 2017 werd gehouden aan de Universiteit Gent.
Verengelsing van de universiteit : een goed idee ?
Going English. Wie betaalt de rekening ?

Voor het verslag gesteund op de notities van An De Moor en gepubliceerd op de webstek van de Orde van den Prince klik hier