Basisteksten van het OVV

Vlaanderen, Staat in Europa
Voor de volledige tekst klik hier

Sociale Zekerheid : een bevoegdheid van Vlaanderen en Wallonië
Voor de volledige tekst klik hier

Beleidsnota Brussel
Voor de volledige tekst klik hier