Briefwisseling met Minister Steven Vandeput aangaande de talenkennis van de hoogste federale ambtenaren

Brief dd. 17 december 2014 van het OVV aan Minister Steven Vandeput

Aan de heer Steven VANDEPUT
Minister van Defensie
belast met Ambtenarenzaken
Lambermontstraat 8
1000 Brussel

Geachte heer minister,

De Lambertmontakkoorden van 16 oktober 2000, met de bijzondere wetten van 13 juli 2001 uitgevoerd, traden in werking per 1 januari 2002.
Deze wetgeving voorziet o.a. dat de 140 hoogste federale ambtenaren met een mandaatfunctie binnen de zes maanden na de inwerkingtreding van deze wet hun kennis van de tweede landstaal dienen te bewijzen.
Sinds 2002 ondertekent de minister van Ambtenarenzaken jaarlijks een speciaal koninklijk besluit die deze wet buiten werking stelt omdat het, inzonderheid voor de Franstalige mandaathouders, niet haalbaar is de kennis van het Nederlands te bewijzen.
Het zal u bekend zijn dat Vlaanderen voor de Lambertmontakkoorden een prijs betaald heeft door o.a. in te stemmen met de herfinanciering van het Franstalig onderwijs ten laste van de federale overheid die onder meer de oorzaak is van de toenemende staatsschuld die uitsluitend door Vlaanderen afgelost wordt.
In een democratisch geordende staat worden de wetten, die door de volksvertegenwoordiging worden gestemd, uitgevoerd.
Uw geloofwaardigheid en deze van uw politieke formatie zal grondig in vraag gesteld worden indien u de democratische besluitvorming, en de uitvoering ervan, afhankelijk maakt van het behoud van de voorrechten voor de Franstaligen.
Het OVV kan zich niet voorstellen dat u zich als minister belast met Ambtenarenzaken deze nefaste politiek verder zult zetten en u zich met uw handtekening medeplichtig maakt en verhindert dat een democratisch gestemde wet na meer dan een decennium niet uitgevoerd wordt.
Aangezien de federale regeerverklaring uitsluitend handelt over de financiële, economische en sociale problemen heeft u in dit dossier als minister de vrijheid van handelen.
Het OVV is bereid u hieromtrent te ontmoeten op dag en uur die u voorstelt.
Met vriendelijke groeten,
Robrecht Vermeulen
voorzitter OVV

Antwoord van Minister Steven Vandeput dd.27 januari 2015

Antwoord van Minister Vandeput

Antwoord van Minister Vandeput

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s